Hans Dalakorv köper ny frys

Pelle Magnusson på Rältagården bygger ut och expanderar. Likaså kommer jag att tillverka mer korv. Vår gemensamma frys räcker därför inte till. Nu finns min nya Wito-frys på plats!! Härligt för oss båda!